گزارش تصویری - روز اول رقابت های لیگ منطقه ای(منطقه 6)