گزارش تصویری - روز دوم رقابت های لیگ منطقه ای(منطقه 6)