فدراسیون

1399-12-24 09:10
 کلمه تعلیق از نام فدراسیون ایران در سایت فدراسیون جهانی جودو برداشته شد

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، با رایزنی های آرش میراسماعیلی و مساعدت ویزر رئیس فدراسیون جهانی، کلمه تعلیق از مقابل نام فدراسیون جودو ایران در سایت فدراسیون جهانی جودو برداشته شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی